Breast press پرس سینه

پرس سینه

پرس سینه یکی از حرکات ورزشی بدنسازی است که انواع مختلفی دارد، در واقع این حرکت برای قوی‌تر و عضلانی کردن بالا تنه‌ی شخص ورزشکار است. ما...